Oferta pracy mateco

Do naszego oddziału mateco Szczecin poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. wynajmu i logistyki

Zadania:

 • obsługa dotychczasowych i pozyskiwanie nowych Klientów na podległym rejonie działania

 • rozwijanie długotrwałych relacji biznesowych z pozyskanymi klientami

 • bieżące raportowanie do centrali firmy

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane o profilu technicznym

 • mile widziane doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku

 • minimum komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego

 • prawo jazdy kat. "B"

Zapewniamy:

 • stałe zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach

 • pakiet medyczny

 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń zawodowych

 • wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do oferowanego stanowiska

 • umowę o pracę

Głównym zadaniem pracownika działu sprzedaży jest utrzymanie kontaktów z dotychczasowymi klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych odbiorców na powierzonym terenie. Dodatkowo osoba na tym stanowisku będzie brała czynny udział we wdrażaniu strategii sprzedaży poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy z partnerami handlowymi. Kolejne zadania to m.in. dokonywanie przeglądu na rynku, analiz rynku, konkurencji oraz przekazywanie ich do kierownika działu sprzedaży, udział w negocjacjach, ustalanie warunków współpracy i kształtowanie polityki cenowej firmy.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres Jaroslaw.Wojcik@mateco.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy

Do naszej Centrali mateco Tychy poszukujemy pracownika na stanowisko:

Starszy Referent ds. Księgowości

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe, preferowana rachunkowość,
- min. 3 lata doświadczenia na stanowisku w dziale księgowości,
- bardzo dobra znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych,
- czynna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
- wysoka kultura osobista i biznesowa, umiejętność pracy zespołowej.

Opis stanowiska:

- stosowanie w spółce zasad rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
- współpraca z Głównym Księgowym Spółki w zakresie opracowywania i inicjowania zmian w Zakładowym Planie Kont, z uwzględnieniem specyfiki działalności,
- prowadzenie i kompletowanie ksiąg rachunkowych Spółki:
 * uzgadnianie ksiąg analitycznych i syntetycznych,
 * kontrola udokumentowania i prawidłowości ewidencji operacji,
 * okresowe inwentaryzowanie stanów należności i zobowiązań, majątku, itp.,
- udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla potrzeb wewnętrznych Spółki oraz wymogów Grupy, w tym udział w badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
- inne prace związane z problematyką rachunkowości, sprawozdawczości i podatków, w tym z uwzględnieniem potrzeb informacji zarządczej. 

Zapewniamy:

- stałe zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach,
- możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń zawodowych,
- wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do oferowanego stanowiska,
- umowa o pracę,
- pakiet medyczny,
- szkolenia specjalistyczne,
- możliwość podniesienia kwalifikacji o kurs języka obcego,
- pakiet socjalny,
- doskonałą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres
Joanna.Kruszyna@mateco.pl Jednocześnie
informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy

Do naszego oddziału mateco Wrocław (lokalizacja 55-010 Radwanice) poszukujemy pracownika na stanowisko:

Asystent/ka ds. wynajmu i administracji

Zadania:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych

  relacji z klientami

 • Zbieranie i analizowanie informacji

  rynkowych

 • Promowanie wizerunku firmy

 • Wprowadzanie danych do systemu,

  fakturowanie

Wymagania:  

 • Wykształcenie co najmniej średnie;

 • Znajomość podstawowych technik sprzedaży i

  prowadzenia rozmów handlowych

 • Wysoka motywacja do pracy

 • Zdolności organizacyjne i komunikacyjne

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i

  wyniku

 • Łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych

 • Dobra znajomość języka angielskiego

ZAPEWNIAMY: 

 • stałe zatrudnienie na atrakcyjnych

  warunkach

 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń

  zawodowych

 • wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do

  oferowanego stanowiska

 • umowę o pracę

 • pakiet medyczny

 • szkolenia specjalistyczne

 • możliwość podniesienia kwalifikacji o kurs

  języka obcego

 • pakiet socjalny

 • doskonałą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres Piotr.Bentkowski@mateco.pl .Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy

Do naszego oddziału mateco Warszawa (lokalizacja Białystok - Suwałki) poszukujemy pracownika na stanowisko:

Serwisant

Zadania:

 • naprawy oraz bieżące serwisowanie i konserwacja urządzeń

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu: technika/automatyka/elektronika mechanika

 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy i napraw urządzeń hydrauliki siłowej oraz elektrycznych urządzeń sterowania

 • prawo jazdy kat. "B"

Zapewniamy:

 • stałe zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach

 • pakiet medyczny

 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń zawodowych

 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia

 • wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do oferowanego stanowiska

 • umowę o pracę na czas nieokreślony

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres Joanna.Kruszyna@mateco.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy

Do naszego oddziału mateco Wrocław (lokalizacja 55-010 Radwanice) poszukujemy pracownika na stanowisko:

Serwisant

Zadania:

 • naprawy oraz bieżące serwisowanie i konserwacja urządzeń

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu: technika/automatyka/elektronika mechanika

 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy i napraw urządzeń hydrauliki siłowej oraz elektrycznych urządzeń sterowania

 • prawo jazdy kat. "B"

Zapewniamy:

 • stałe zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach

 • pakiet medyczny

 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń zawodowych

 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia

 • wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do oferowanego stanowiska

 • umowę o pracę na czas nieokreślony

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres Joanna.Kruszyna@mateco.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy

Do naszego oddziału mateco Szczecin (lokalizacja 70-784 Szczecin) poszukujemy pracownika na stanowisko:

Serwisant

Zadania:

 • naprawy oraz bieżące serwisowanie i konserwacja urządzeń

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu: technika/automatyka/elektronika mechanika

 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy i napraw urządzeń hydrauliki siłowej oraz elektrycznych urządzeń sterowania

 • prawo jazdy kat. "B"

Zapewniamy:

 • stałe zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach

 • pakiet medyczny

 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń zawodowych

 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia

 • wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do oferowanego stanowiska

 • umowę o pracę na czas nieokreślony

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres Joanna.Kruszyna@mateco.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy