Oferta pracy mateco

Do naszego oddziału mateco Kraków poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. wynajmu i logistyki


ZADANIA:
 

 • pozyskiwanie nowych klientów i obsługa dotychczasowych w podległym rejonie działania poprzez wizyty na budowach i w siedzibach klientów
 • rozwijanie długotrwałych relacji biznesowych z pozyskanymi klientami
 • bieżące raportowanie do bezpośrednich przełożonych


WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie
 • mile widziane doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientem
 • minimum komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub/i angielskiego
 • Prawo jazdy kat. „B"


ZAPEWNIAMY:
 

 • stałe zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach
 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń zawodowych
 • wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do oferowanego stanowiska
 • umowę o pracę
 • pakiet medyczny
 • szkolenia specjalistyczne
 • możliwość podniesienia kwalifikacji o kurs języka obcego
 • pakiet socjalny
 • doskonałą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres Adam.Lesniak@mateco.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy

Do naszej Centrali mateco Tychy poszukujemy pracownika na stanowisko:

Starszy Referent ds. Księgowości

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe, preferowana rachunkowość,
- min. 3 lata doświadczenia na stanowisku w dziale księgowości,
- bardzo dobra znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych,
- czynna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
- wysoka kultura osobista i biznesowa, umiejętność pracy zespołowej.

Opis stanowiska:

- stosowanie w spółce zasad rachunkowości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
- współpraca z Głównym Księgowym Spółki w zakresie opracowywania i inicjowania zmian w Zakładowym Planie Kont, z uwzględnieniem specyfiki działalności,
- prowadzenie i kompletowanie ksiąg rachunkowych Spółki:
 * uzgadnianie ksiąg analitycznych i syntetycznych,
 * kontrola udokumentowania i prawidłowości ewidencji operacji,
 * okresowe inwentaryzowanie stanów należności i zobowiązań, majątku, itp.,
- udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla potrzeb wewnętrznych Spółki oraz wymogów Grupy, w tym udział w badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
- inne prace związane z problematyką rachunkowości, sprawozdawczości i podatków, w tym z uwzględnieniem potrzeb informacji zarządczej. 

Zapewniamy:

- stałe zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach,
- możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń zawodowych,
- wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do oferowanego stanowiska,
- umowa o pracę,
- pakiet medyczny,
- szkolenia specjalistyczne,
- możliwość podniesienia kwalifikacji o kurs języka obcego,
- pakiet socjalny,
- doskonałą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres
Joanna.Kruszyna@mateco.pl Jednocześnie
informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy

Do naszego oddziału mateco Tychy poszukujemy pracownika na stanowisko:

Serwisant

Zadania:

 • naprawy oraz bieżące serwisowanie i konserwacja urządzeń

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu: technika/automatyka/elektronika mechanika

 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy i napraw urządzeń hydrauliki siłowej oraz elektrycznych urządzeń sterowania

 • prawo jazdy kat. "B"

Zapewniamy:

 • stałe zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach

 • pakiet medyczny

 • możliwość zdobycia wiedzy i doświadczeń zawodowych

 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia

 • wyposażenie w narzędzia pracy adekwatne do oferowanego stanowiska

 • umowę o pracę na czas nieokreślony

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe warunki, prosimy o nadsyłanie ofert na adres Marek.Tekiela@mateco.pl
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę mateco podesty ruchome sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź.zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania."

mateco podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Murarska 27
43-100 Tychy