13.09.2019 - Integracja

Zamek Gniew

Na zamku Gniew w dniach 13-15 wrze?nia odby?o si? spotkanie wszystkich pracowników mateco podesty ruchome Sp. z o.o. Niepowtarzalna mo?liwo?ci spotkania wszystkich pracowników na co dzie? pracuj?cych w 11 oddzia?ach w Polsce. Mnóstwo dobrej zabawy i rywalizacji w duchu historycznym. Wszystko oprawione fantastyczn? muzyk? na najwy?szym poziomie. Czas na szkolenie i wspólne okre?lenie najcenniejszych warto?ci firmy mateco.

Tychy, dn. 16.03.2020r.

W trosce o zdrowie naszych klientów i naszych pracowników, oraz zgodnie zzaleceniami administracji Państwowej, mającymi na celu ograniczenie skutków epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że wprowadzamy zmianę w sposobie funkcjonowania, polegającą na tym, że od 16.03.2020 do odwołania, wszelkie kontakty handlowe będziemy realizować telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail.

Liczymy na to, że nasza odpowiedzialna decyzja zostanie doceniona i mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy do standardowego sposobu współpracy. Jednocześnie zapewniamy, że firma mateco podesty ruchome Sp. z o.o. – będzie przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności – normalnie obsługiwać wszystkie obecnie funkcjonujące inwestycje w zakresie zaopatrzenia w sprzęt oraz serwisowania maszyn.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Sławomir Jankowski