25.06.2020 - Pasja mateco

Pomoc stra?akom

Jedn? z pi?ciu warto?ci naszej firmy, którymi si? kierujemy jest ?pasja?. Pasja towarzyszy równie? trudnej misji stra?aków ochotników, którzy ca?y czas czuwaj? nad naszym bezpiecze?stwem. To ich wielka pasja sprawi?a, ?e na pro?b? Prezesa OSP Sul?czyno ? dh Roberta Roda, nasza firma postanowi?a wesprze? jednostk? Ochotniczej Sta?y Po?arnej w Sul?czynie. Zakupili?my 2 kpl. ubra? specjalnych typu NOMEX, które zosta?y przekazane ?na r?ce? Sekretarza OSP Sul?czyno ? dh Andrzeja Roda. Stra?akom, ?yczymy aby dalej z pasj? wykonywali swoj? spo?eczn? misj? zgodnie ze swoim mottem - ?Bogu na chwa??, ludziom na po?ytek?.

Tychy, dn. 16.03.2020r.

W trosce o zdrowie naszych klientów i naszych pracowników, oraz zgodnie zzaleceniami administracji Państwowej, mającymi na celu ograniczenie skutków epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że wprowadzamy zmianę w sposobie funkcjonowania, polegającą na tym, że od 16.03.2020 do odwołania, wszelkie kontakty handlowe będziemy realizować telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail.

Liczymy na to, że nasza odpowiedzialna decyzja zostanie doceniona i mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy do standardowego sposobu współpracy. Jednocześnie zapewniamy, że firma mateco podesty ruchome Sp. z o.o. – będzie przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności – normalnie obsługiwać wszystkie obecnie funkcjonujące inwestycje w zakresie zaopatrzenia w sprzęt oraz serwisowania maszyn.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Sławomir Jankowski