19.11.2020 - Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Świadectwo członkostwa

Firma mateco podesty ruchome jest członkiem Polsiego Związku Pracodawców Budownictwa. To związek skupiający firmy w segmentach szeroko pojętego budownictwa, w tym: mieszkaniowego, kubaturowego, przemysłowego, energetycznego, drogowego, kolejowego, hydrotechnicznego. Działalność PZPB obejmuje reprezentowanie branży wobec resortów  i agend rządowych, konsultacje aktów prawnych, składanie własnych propozycji uregulowań.

Tychy, dn. 16.03.2020r.

W trosce o zdrowie naszych klientów i naszych pracowników, oraz zgodnie zzaleceniami administracji Państwowej, mającymi na celu ograniczenie skutków epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że wprowadzamy zmianę w sposobie funkcjonowania, polegającą na tym, że od 16.03.2020 do odwołania, wszelkie kontakty handlowe będziemy realizować telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail.

Liczymy na to, że nasza odpowiedzialna decyzja zostanie doceniona i mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy do standardowego sposobu współpracy. Jednocześnie zapewniamy, że firma mateco podesty ruchome Sp. z o.o. – będzie przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności – normalnie obsługiwać wszystkie obecnie funkcjonujące inwestycje w zakresie zaopatrzenia w sprzęt oraz serwisowania maszyn.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Sławomir Jankowski