Bezpieczeństwo

jest najwyższym priorytetem mateco

W Polsce obowiązują bardzo surowe normy i przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracy na urządzeniach do pracy na wysokości. Wszystkie nasze podesty odpowiadają w pełni tym wymogom. Podnośniki poddawane są regularnym przeglądom technicznym. Dotyczy to przeglądów wymaganych przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Jednocześnie zwyżki poddawane są rygorystycznym przeglądom okresowym. Szczególnie ważne jest to, że przeglądy techniczne wykonywane są także po każdym - nawet najkrótszym - wynajmie podestów ruchomych, stanowiących park maszynowy mateco.

  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa
  • Dokumentacja przeglądów technicznych
  • Spełnienie wszystkich przepisów i norm

Celem zapewnienia całkowice bezpiecznej obsługi, firma mateco organizuje dla klientów regularne szkolenia w zakresie bezpiecznej pracy. Szkolenia odbywają się w zakresach teoretycznych, równocześnie mają też charakter zajęć praktycznych, które prowadzą doświadczeni pracownicy firmy mateco. Szkolenia takie są precyzyjne dokumentowane. Od 2014 roku mateco jest członkiem międzynarodowej organizacji IPAF.