Мобильные погрузочно-разгрузочные рампы

Мобильные подъемные рампы – это специализированное оборудование, используемое в основном на складах, облегчающее любые погрузочно-разгрузочные работы. Мобильные рампы соединяют основание с грузовой платформой автомобиля и используются для погрузки и разгрузки грузовиков, контейнеров и машин. Благодаря своей несложной конструкции подъемная рампа значительно ускоряет процесс разгрузки и погрузки товаров и транспортных средств. Мобильная рампа обеспечивает неограниченные возможности свободного перемещения, она не связана с основанием и может перемещаться с помощью вилочного погрузчика. На поверхности рампы используется решетка, что облегчает работу в сложных погодных условиях, например, во время дождя или снега, и уменьшает риск скольжения груза. Использование мобильных рамп обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и гарантирует экономию места.

Тип устройства
No machines
wózki widłowe mateco
Компания не несет ответственности за неверные технические параметры. Все спецификации касающиеся размеров, веса и рабочих схем являются приблизительными. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с техническим и торговым консультантом Mateco.

Tychy, dn. 16.03.2020r.

W trosce o zdrowie naszych klientów i naszych pracowników, oraz zgodnie zzaleceniami administracji Państwowej, mającymi na celu ograniczenie skutków epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że wprowadzamy zmianę w sposobie funkcjonowania, polegającą na tym, że od 16.03.2020 do odwołania, wszelkie kontakty handlowe będziemy realizować telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail.

Liczymy na to, że nasza odpowiedzialna decyzja zostanie doceniona i mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy do standardowego sposobu współpracy. Jednocześnie zapewniamy, że firma mateco podesty ruchome Sp. z o.o. – będzie przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności – normalnie obsługiwać wszystkie obecnie funkcjonujące inwestycje w zakresie zaopatrzenia w sprzęt oraz serwisowania maszyn.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Sławomir Jankowski