Szkolenia na obsługę podestów ruchomych mateco

Обучение по эксплуатации самоходных подъемников UDT

Компания Mateco является пользующимся признанием на рынке учебным центром с богатым многолетним опытом

Исходя из ваших многочисленных запросов и ожиданий, мы проводим в наших филиалах циклические обучающие семинары по эксплуатации самоходных подъемников. Мы являемся сертифицированным учебным центром Управления технического надзора в области эксплуатации и обслуживания подъемного оборудования. Что дает обучение:

  • меньше несчастных случаев на работе
  • повышение производительности труда
  • повышение правовой безопасности
  • повышение мотивации работников благодаря
  • повышению квалификации
  • снижение перерывов в работе из-за отказа машин

Безопасность на самом высоком уровне

Подготовка к экзамену по эксплуатации самоходных подъемников позволяет участникам обучения на практике ознакомиться с самоходными подъемниками и способами их использования в работах на высоте. Лицо прошедшее обучение после сдачи государственного экзамена перед комиссией UDT получает разрешение на эксплуатацию самоходных подъемников. Такое разрешение в соответствии с действующим правилами UDT и охраны труда должен иметь каждый оператор самоходного подъемника.

Вы можете получить перевод сертификата на английском языке. Этот документ упростит получение работы связанной с эксплуатацией данного технического оборудования на территории Европейского Союза.

mateco certyfikowanym ośrodkiem szkolenia UDTmateco Liderem Bezpieczeństwa Technicznego

Tychy, dn. 16.03.2020r.

W trosce o zdrowie naszych klientów i naszych pracowników, oraz zgodnie zzaleceniami administracji Państwowej, mającymi na celu ograniczenie skutków epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że wprowadzamy zmianę w sposobie funkcjonowania, polegającą na tym, że od 16.03.2020 do odwołania, wszelkie kontakty handlowe będziemy realizować telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail.

Liczymy na to, że nasza odpowiedzialna decyzja zostanie doceniona i mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy do standardowego sposobu współpracy. Jednocześnie zapewniamy, że firma mateco podesty ruchome Sp. z o.o. – będzie przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności – normalnie obsługiwać wszystkie obecnie funkcjonujące inwestycje w zakresie zaopatrzenia w sprzęt oraz serwisowania maszyn.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Sławomir Jankowski