szkolenia_mateco

Organizacja i przygotowanie do egzaminu państwowego

Przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego trwa jeden dzień, zakończone jest egzaminem przed komisją UDT. Egzaminy odbywają się we wszystkich oddziałach mateco w Polsce. Przygotowanie do egzaminu UDT prowadzone jest cyklicznie przez wykwalifikowanych instruktorów. Zajecia odbywają się w małych grupach, zapewniając uczestnikom efektywne przyswojenie wiedzy technicznej.

Część teoretyczna:

  • Charakterystyka podestów, rodzaje podnośników
  • Praca podnośników, mechanizmy, budowa, funkcjonowanie oraz praca w specyficznych warunkach
  • Przepisy UDT praz przepisy BHP przy obsłudze urządzeń, warunki bazpiecznej pracy
  • Zachowanie w razie nieszczęśliwego wypadku
  • Działanie urządzeń zabezpieczających

Część praktyczna:

  • Nabycie umiejętności prawidłowej eksploatacji podestu ruchomego
  • Przygotowanie urządzenia do pracy, czynności w czasie pracy i po jej zakończeniu
  • Obsługa różnych typów podnośników
  • Urządzenia zabezpieczjące, opuszczanie awaryjne