← Return

Bezpieczna praca na wysokości

Zapobieganie ryzyku wypadków podczas pracy. Uprawnienia do obsługi UDT

Wynajem podnośnika z mateco, lidera w branży!

Sektor budownictwa charakteryzuje się dużą liczbą wypadków przy pracy i jest sektorem o stosunkowo wysokim wskaźniku wypadków. W rzeczywistości ponad 60% nieszczęśliwych zdarzeń w pracy jest spowodowanych błędami ludzkimi i nieprawidłowym zachowaniem się pracownika. Dlatego tak ważne jest promowanie właściwej postawy zapobiegającej wypadkom oraz właściwe szkolenie i informowanie pracowników.


Pierwszą podstawową zasadą bezpiecznej pracy jest utrzymanie ogólnego porządku w miejscu pracy. Używanie odpowiedniej odzieży i sprzętu ochronnego jest ważnym elementem bezpiecznej pracy. Należy używać narzędzi i sprzętu posiadającego odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, pochodzącego z zaufanych źródeł. Dzięki stosownym środkom ochrony, w wielu przypadkach można uniknąć niebezpiecznych wypadków podczas pracy. Podczas korzystania z sprzętu należy posiadać uprawnienia do ich obsługi zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami bezpieczeństwa pracy.


Profil działalności firmy mateco podesty ruchome i charakter oferowanych przez nas usług sprawia, że czujemy szczególną odpowiedzialność i obowiązek edukacji naszych klientów na temat bezpiecznego korzystania z oferowanych produktów szczególnie podnośników, ładowarek teleskopowych oraz wózków widłowych. W naszej firmie organizowane są cykliczne szkolenia z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wózków widłowych oraz ładowarek teleskopowych. Nasze szkolenia pozwalają uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z samojezdnymi podestami ruchomymi oraz sposobami ich wykorzystania, głównie podczas wynajmu podnośnika z firmy mateco. 


mateco jest certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Uzyskane w mateco uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wózków widłowych oraz ładowarek teleskopowych gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy oraz spełniają wszelkie wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przepisy BHP. 


Bardzo ważnym aspektem jest utrzymanie w bardzo dobrym stanie technicznym sprzętu roboczego, głównie podnośników do prac na wysokości. W mateco naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego wszystkie podesty robocze posiadają oznaczenie CE i Deklarację Zgodności, dodatkowo podnośniki posiadają instrukcję obsługi, z którą należy zapoznać się przed pierwszym użyciem. Jako dostawca posiadamy ubezpiecznie OC, a wszystkie nasze podnośniki mają pozytywne wyniki w corocznym badaniu technicznym UDT. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w użytkowaniu podnośników mateco można zasięgnąć spersonalizowanych specjalistycznych porad techniczno- handlowych dzwoniąc pod numer infolinii mateco:
+48 (32) 32 32 032

Wynajem podnośnika z mateco, lidera w branży!

Comments

No comments

Write comment

* These fields are required