Jednym z najczęściej przeprowadzanych kursów UDT jest szkolenie pozwalające na zdobycie uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe, wózki widłowe i ładowarki teleskopowe.

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego są jednym ze sposobów podniesienia kwalifikacji i od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Warto je zrobić, poszukując pracy lub w ramach podniesienia własnych kompetencji, ponieważ warunkiem koniecznym do prac na podnośnikach jest posiadanie uprawnień UDT.

Kandydaci do obsługi różnych urządzeń objętych dozorem technicznym powinni mieć:

  • ukończone 18 lat,
  • minimum podstawowe wykształcenie,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na  wysokości

 

<iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J46qiffOZMk" width="550"></iframe>

 

Niestety w ostatnim czasie nastąpiła istotna zmiana co do terminów. Dotychczas można było uzyskać uprawnienia UDT bezterminowo. Natomiast obecnie uprawnienia tracą ważność po 5 latach.
WAŻNE: Należy nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności złożyć wniosek o przedłużenie (w formie tradycyjnej lub online). Przedłużanie uprawnień nie wiąże się z ponownym egzaminem sprawdzającym, a jest jedynie czynnością formalną, potwierdzającą ciągłość pracy na danym urządzeniu.

 

Uprawnienia UDT do obsługi lub konserwacji wydane bezterminowo straciły ważność z dniem 1 stycznia 2024 roku. 
Wnioski o wydanie nowych uprawnień do obsługi lub konserwacji można było składać w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 września 2023.

 

Wiele osób, z różnych powodów wniosku nie złożyło na czas.

  • Co zrobić jeśli nie złożyłeś wniosku na czas?
  • Czy trzeba ponownie zdawać egzamin?
  • Czy można jeszcze przedłużyć uprawnienia? 

Jeżeli należysz do grupy aktywnie wykorzystujących posiadane uprawnienia, a przeoczyłeś termin złożenia wniosku i uprawnienia są nadal potrzebne do pracy, nie pozostaje nic innego jak przystąpić do egzaminu przed komisją UDT, tak aby jak najszybciej uzyskać nowe uprawnienia.

Aby to zrobić, musisz złożyć wniosek o egzamin na kategorię uprawnień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Od czasu złożenia wniosku o egzamin do czasu wyznaczenia terminu egzaminu i otrzymania nowych uprawnień może upłynąć kilka tygodni, w czasie których nie będziesz mógł wykonywać pracy wymagającej posiadania uprawnień.
Sugerujemy, aby przygotować się wcześniej do egzaminu z wiedzy teoretycznej. Pomogą Ci w tym zestawy pytań egzaminacyjnych, które znajdziesz na naszej stronie: https://udtszkolenia.pl/

Najprostszą drogą jest telefon do mateco i wybór najszybszego dostępnego terminu szkoleń w jednym z naszych 13 centrów szkoleniowych zlokalizowanych w Polsce.
Wszystkie formalności załatwimy za Ciebie!

 

mateco oferuje zdobycie nowych uprawnień w jeden dzień z rabatem 20 % na szkolenia wraz z egzaminem

(po okazaniu uprawnień, które straciły ważność).

 

Zachęcamy do kontaktu, jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Skontaktuj się z najbliższym oddziałem mateco: https://www.mateco.pl/pl/kontakt/kontaktpolska/ 

- telefon:              +48 32 22 33 032
- e-mail:                szkolenia@mateco.pl

Comments

No Comments

Write comment

* These fields are required