Jak zdobyć uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego?

Wynajem podnośnika z mateco, lidera w branży!

Pracujesz na wysokości? 

Podczas pracy korzystasz z urządzeń transportu bliskiego? 

Wybierz certyfikowany ośrodek szkolenia UDT!

 

Czym są urządzenia transportu bliskiego? 

Podesty ruchome (podnośniki i zwyżki), wózki widłowe, ładowarki teleskopowe są to urządzenie objęte dozorem technicznym, służące do podnoszenia osób wraz z narzędziami w celu wykonywania prac na wysokości. Dzięki swojej specyfikacji, wykorzystywane są przez firmy budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz wiele innych oferujących prace wysokościowe. 

 

Jak zdobyć uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi? 

Należy odbyć szkolenie a następnie zdać egzamin przed komisją UDT, WDT lub TDT na uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, wózków widłowych lub ładowarek.  Kurs na podesty ruchome może odbyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie wykazuje przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatorskim. Organizowany przez nas kurs operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnik kursu przygotowywany jest do zdobycia uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Po odbyciu szkolenia, kursant posiada niezbędną wiedzę w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia, budowy i podstawowych elementów urządzenia oraz ogólnej wiedzy o UDT. mateco zapewnia pełną obsługę formalności związanych z podejściem do egzaminu UDT. Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom i oczekiwaniom, prowadzimy w naszych oddziałach cykliczne szkolenia z zakresu obsługi podestów ruchomych przejezdnych, wózków widłowych oraz ładowarek teleskopowych (telehandlerów). Umożliwiamy uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, ważnego na terenie Unii Europejskiej. Uzyskane w  mateco podesty ruchome Sp. z o.o. uprawnienia do obsługi gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy oraz spełniają wszelkie wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przepisy BHP. mateco jest certyfikowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego.

 

W celu zaplanowania i zorganizowania robót na wysokości w bezpiecznych warunkach niezbędna jest szeroka wiedza inżynierska, m.in. w zakresie norm czy przepisów prawa. Aby w tym pomóc, opracowaliśmy program szkoleniowy zawierający pakiet standardów bezpiecznej pracy na wysokości. Jest to kompendium wiedzy – efekt doświadczeń i wieloletniej praktyki prowadzących szkolenia ułatwiający zdanie egzaminu przed komisją UDT, WDT lub TDT na uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, wózków widłowych lub ładowarek.

 

Dlaczego warto wybrać mateco jako ośrodek przygotujący do egzaminów Urzędu Dozoru Technicznego?
Ponieważ g
rupa mateco to lider w branży:

  • 14.500 osób odbywających szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
  • 2.500 pracowników
  • 700 pracowników serwisu technicznego
  • 160 oddziałów w 17 krajach
  • Ponad 62.600 aktywnych klientów
  • 330 lat łącznego doświadczenia
  • 560.000 umów wynajmu rocznie
  • 40.000 urządzeń w flocie

 

Nasi pracownicy udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące szkoleń.
Zachęcamy do kontaktu, jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

- telefon:              +48 32 32 32 031
- e-mail:                szkolenia@mateco.pl
UDT szkolenia

 

Wynajem podnośnika z mateco, lidera w branży!

Comments

No Comments

Write comment

* These fields are required