Skip to main content

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój firmy mateco

Dziś zrównoważony rozwój to filozofia rozwoju społeczno-ekonomicznego zharmonizowanego z dbałością o stan środowiska naturalnego. Umożliwia ona pogodzenie dążenia człowieka do osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego z troską o środowisko społeczne i przyrodnicze. Jej podstawowym celem jest zrównoważenie trzech głównych elementów systemu kształtującego przyszłość społeczności ludzkiej na Ziemi: gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego, w taki sposób, aby rozwój jednego z elementów nie stanowił zagrożenia dla pozostałych.

 

Co oznacza zrównoważony rozwój w mateco?

Zrównoważona promocja społeczeństwa

Firma mateco od zawsze dąży do zaspokojenia potrzeb swoich klientów, nie zapominając o otoczeniu w jakim funkcjonuje. Wspieramy akcje lokalnych społeczności w których działają nasze oddziały. Jesteśmy zaangażowani w liczne akcje charytatywne, sportowe i kulturalne. Zapewniamy przyjazną atmosferę pracy, oferujemy pracownikom możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Profil działalności firmy mateco podesty ruchome i charakter oferowanych przez nas usług sprawia, że czujemy szczególną odpowiedzialność i obowiązek edukacji naszych klientów na temat bezpiecznego korzystania z oferowanych produktów. Zrównoważony rozwój to coś więcej niż tylko ochrona środowiska. Dbając o zrównoważony rozwój nie sposób pominąć dbałości o zasoby ludzkie firmy. Staramy się w sposób szczególny dbać o zdrowie pracowników, dlatego w mateco bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają kluczową rolę. W oddziałach naszej firmy znajdują się instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. Szczególnie zwracamy uwagę na przestrzeganie norm bezpieczeństwa. Naszym pracownikom gwarantujemy dostęp do dodatkowej prywatnej opieki medycznej.

Zrównoważona optymalizacja procesów

 

W obecnych czasach segregacja odpadów jest powszechna i oczywista. We wszystkich oddziałach mateco jest prowadzona systematycznie segregacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zauważyć, iż w wyniku eksploatacji podnośników powstają odpady niebezpieczne. Materiały takie jak oleje, smary, opony, akumulatory itp. są utylizowane z szczególną dbałością, są odbierane wyłącznie przez certyfikowanych dostawców usług. Do mycia naszego parku maszynowego wykorzystujemy tylko dozwolone chemicznie środki czyszczące nie mające wpływu na środowisko naturalne. Wszyscy pracownicy są wyposażeni w ubrania robocze, odnawiane w optymalnym, ściśle określonym cyklu zużycia. Zanieczyszczona odzież robocza pracowników działu serwisu jest czyszczona w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, oszczędzając energię i wodę.

Zrównoważone zarządzanie infrastrukturą

Budując nowe obiekty w naszych oddziałach, jak i utrzymując istniejące: biura oraz hale serwisowe, zwracamy szczególną uwagę na możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Stosujemy energooszczędne systemy, czy to w systemach grzewczych, czy w technice oświetleniowej. Tam, gdzie to możliwe  inwestujemy w tereny zielone, sadzimy drzewa oraz dbamy o zieloną przestrzeń wokół budynków. W wszystkich oddziałach naszej firmy na drzewach znajdują się budki lęgowe dla ptaków.

Zrównoważone inwestowanie w flotę maszyn

Udział ilościowy w flocie mateco podnośników z napędem elektrycznym oraz hybrydowym z roku do roku jest coraz większy. Stale rosnąca ilość podestów ruchomych napędzanych energią elektryczną to  nieunikniony wymóg dzisiejszych czasów. Dzięki urządzeniom napędzanym energią elektryczną oferujemy rozwiązania umożliwiające bezemisyjną pracę.  Praca na podnośnikach z napędem elektrycznym to w 100% praca bez emisji zanieczyszczeń, co ma szczególne znaczenie w obszarach wrażliwych np. w pomieszczeniach lub strefach ochrony przed hałasem. Praca na podnośnikach z napędem elektrycznym jest możliwa w zatłoczonych i wąskich centrach miast, w centrach handlowych, halach wystawienniczych czy halach przemysłowych. W ofercie mateco mamy wiele podestów ruchomych z napędem elektrycznym oraz hybrydowym. Aby znaleźć odpowiednią platformę roboczą z napędem elektrycznym wystarczy wejść na naszej stronie internetowej do Asystenta wynajmu i wybrać typ napędu elektryczny. 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady zachęcamy do kontaktu.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
pod numerem telefonu +48 32 32 32 032 lub mailowo info@mateco.pl