Szkolenia na obsługę podestów ruchomych mateco

Szkolenia z obsługi podestów ruchomych, ładowarek oraz wózków widłowych

Firma mateco jest cenionym na rynku ośrodkiem szkoleniowym z bogatym, długoletnim doświadczeniem

Wychodząc naprzeciw Państwa licznym zapytaniom i oczekiwaniom, prowadzimy w naszych oddziałach cykliczne szkolenia z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych, ładowarek i wózków widłowych. Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Korzyści szkolenia:

  • mniej wypadków przy pracy
  • wzrost wydajności pracy
  • większe bezpieczeństwo prawne
  • wzrost motywacji pracowników dzięki podnoszeniu kwalifikacji
  • spadek przerw w pracy wskutek awarii maszyn

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Przygotowanie do egzaminu z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych pozwala uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z samojezdnymi podestami ruchomymi, ładowarkami oraz wózkami widłowymi oraz sposobami bezpośredniego ich wykorzystania w pracach na wysokości. Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją UDT, TDT, WDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych. Powyższe uprawnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami UDT i BHP, musi posiadać każdy operator samojezdnych podestów ruchomych.

Istnieje możliwość uzyskania tłumaczenia certyfikatu w języku angielskim. Dokument powinien ułatwić nam otrzymanie pracy przy obsłudze danego urządzenia technicznego na terenie Unii Europejskiej.

mateco certyfikowanym ośrodkiem szkolenia UDTmateco Liderem Bezpieczeństwa Technicznego

Tychy, dn. 16.03.2020r.

W trosce o zdrowie naszych klientów i naszych pracowników, oraz zgodnie zzaleceniami administracji Państwowej, mającymi na celu ograniczenie skutków epidemii COVID-19 w Polsce informujemy, że wprowadzamy zmianę w sposobie funkcjonowania, polegającą na tym, że od 16.03.2020 do odwołania, wszelkie kontakty handlowe będziemy realizować telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail.

Liczymy na to, że nasza odpowiedzialna decyzja zostanie doceniona i mamy nadzieję, że już wkrótce wrócimy do standardowego sposobu współpracy. Jednocześnie zapewniamy, że firma mateco podesty ruchome Sp. z o.o. – będzie przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności – normalnie obsługiwać wszystkie obecnie funkcjonujące inwestycje w zakresie zaopatrzenia w sprzęt oraz serwisowania maszyn.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Sławomir Jankowski