Organizacja i przygotowanie do egzaminu państwowego.

Przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego trwa jeden dzień, zakończony jest egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego lub Wojskowego Dozoru Technicznego.

Egzaminy odbywają się we wszystkich oddziałach mateco w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat kursów i ich terminów dostępne są po numerem telefonu +48 32 22 33 032

Najbliższe terminy szkoleń z obsługi podestów ruchomych:

TYCHY zadzwoń +32 32 32 031
  Szkolenie oraz egzamin UDT 26.09. (zgłoszenia przyjmowane są do 05.09.)
  W oddziale mateco Tychy istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenie odbędzie się gdy zostanie zebrana grupa.
POZNAŃ zadzwoń +61 890 69 19
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 10.10.2023
  - szkolenie stacjonarne 20.09
  - szkolenie online 18.09
  Egzamin UDT na wózki przejezdne 10.10.2023
  - szkolenie stacjonarne 20.09
  - szkolenie online 18.09/19.09/25.09
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 24.10.2023
  - szkolenie stacjonarne 04.10
  - szkolenie online 02.10
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 07.11.2023
  - szkolenie stacjonarne 18.10
  - szkolenie online 16.10
  Egzamin UDT na wózki przejezdne 24.10.2023
  - szkolenie stacjonarne 04.10
  - szkolenie online 02.10/03.10/09.10
  Egzamin UDT na wózki przejezdne 07.11.2023
  - szkolenie stacjonarne 18.10
  - szkolenie online 16.10/17.10/18.10/ 23.10
WARSZAWA zadzwoń +22 713 81 56
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 24.10.2023
KRAKÓW zadzwoń +12 396 46 61
RZESZÓW zadzwoń +17 783 75 51
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 27.10.2023
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 30.10.2023
ŁÓDŹ zadzwoń +42 298 85 51
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 28.09.2023
  Szkolenie UDT na wózki przejezdne 27.09.2023
  Egzamin UDT na podesty ruchome i wózki przejezdne 29.09.2023
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 25.10.2023
GDAŃSK zadzwoń +58 742 16 61
WROCŁAW zadzwoń +71 718 35 51
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 28.09.2023
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 28.09.2023
SZCZECIN zadzwoń +91 885 16 61
LUBLIN zadzwoń +81 511 20 98
BIAŁYSTOK zadzwoń +85 873 90 61
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 27.10.2023