Organizacja i przygotowanie do egzaminu państwowego.

Przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego trwa jeden dzień, zakończony jest egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego lub Wojskowego Dozoru Technicznego.

Egzaminy odbywają się we wszystkich oddziałach mateco w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat kursów i ich terminów dostępne są po numerem telefonu +48 32 22 33 032

Najbliższe terminy szkoleń z obsługi podestów ruchomych:

TYCHY zadzwoń +32 32 32 031
  Szkolenie i egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 20.06.2023 r. (zgłoszenia przyjmowane są do 29.05.2023 r.)
  Szkolenie i egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 29.06.2023 r. (zgłoszenia przyjmowane są do 09.06.2023 r.)
  W oddziale mateco Tychy istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Szkolenie odbędzie się gdy zostanie zebrana grupa.
POZNAŃ zadzwoń +61 890 69 19
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 11.07.2023
  - szkolenie online 19.06 godz. 16.00 – 19.30
  - szkolenie stacjonarne 21.06 godz. 16.00 – 19.30
   
  Egzamin UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe 27.06.2023 r.
  - szkolenie online 29.05 oraz 30.05 godz. 16.00 – 19.30
  - szkolenie stacjonarne 31.05 godz. 16.00 – 19.30
  - szkolenie online 05.06 godz. 16.00 – 19.30
   
  Egzamin UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe 11.07.2023
  - szkolenie online 19.06 oraz 20.06 godz. 16.00 – 19.30
  - szkolenie stacjonarne 21.06 godz. 16.00 – 19.30
  - szkolenie online 26.06 godz. 16.00 – 19.30
WARSZAWA zadzwoń +22 713 81 56
KRAKÓW zadzwoń +12 396 46 61
RZESZÓW zadzwoń +17 783 75 51
ŁÓDŹ zadzwoń +42 298 85 51
GDAŃSK zadzwoń +58 742 16 61
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 20.06.2023 r. (zgłoszenia przyjmowane są do 12.06.2023 r.)
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 05.06.2023 r. (zgłoszenia przyjmowane są do 05.06.2023 r.)
WROCŁAW zadzwoń +71 718 35 51
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne i wózki jezdniowe podnośnikowe 15.06.2023 r.
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 14.06.2023 r.
  Szkolenie UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe 13.06.2023 r.
SZCZECIN zadzwoń +91 885 16 61
LUBLIN zadzwoń +81 511 20 98
BIAŁYSTOK zadzwoń +85 873 90 61
  Szkolenie UDT na podesty ruchome przejezdne 03.07.2023 r.
  Egzamin UDT na podesty ruchome przejezdne 04.07.2023 r.