Zastosowanie podestów ruchomych

Infrastruktura miejska

Na terenie miast i gmin zakres obszarów działania, jeśli chodzi o konieczność prac na wysokości, jest bardzo zróżnicowany: od przycinania drzew, poprzez utrzymanie oświetlenia ulicznego, utrzymanie linii elektroenergetycznych, wieszanie ozdób bożonarodzeniowych, do oczyszczania elewacji budynków miejskich. Podesty ruchome mateco są optymalnym narzędziem do tego typu prac, nawet bezpośrednio przy ulicy. Z rozsuniętymi podporami nawet w trudno dostępnych miejscach można uzyskać bezpieczny grunt pod nogami.